Referenční video

Tuto službu je vhodné využít pokud jste právě například dokončili velkou zákázku a chtěli byste ji ukázat ostatním. Často se taková zakázka může skládat z více výrobků či s nimi souvisejích služeb. Součástí referenčního videa bývá vysvětlení funkcí, odlišností, výhod apod. Stopáž max. 2-3 minuty.

Příklady použití:

  • dokončená stavba nebo rekonstrukce domu, bytu
  • dokončená instalace automatizovaného systému dle potřeb zákazníka
  • umělecká díla
  • úpravy vozidel, autoslužby apod.