Videovizitky

Videovizitka je Vaše osobní prezentace ve formě krátkého videa. Jejím hlavním účelem je možnost představit se potenciálnímu zaměstnavateli nebo zákazníkovi. Vzorové video by mělo mít něco mezi 30 až 90 vteřinami. Videovizitka o Vás může potencionálním zaměstnavatelům nebo zákazníkům prozradit více informací než jen strukturované CV. Obzvláště u pozic, u nichž je velmi důležité vystupování, může usnadnit Váš postup do dalšího kola pohovoru.


Příklady využití:

  • studenti
  • zájemci o zaměstnání
  • zaměstnavatelé
  • umělci